კერძი კაბინეტში შესაძლებელია საბითუმო შეკვეთების მართვა, საბუთების ნახვა-ამობეჭდვა და სხმა მრავალი!